مراکز گفتار درمانی ارومیه:سمانه قاسمی

مراکز گفتار درمانی ارومیه:سمانه قاسمی

شهر محل فعالیت
ارومیه _ خیام شمالی _ روبه روی داروخانه دکتر فتاح پور _ طبقه فوقانی رادیولوژی جلیلی _ گفتاردرمانی بهار

 

گفتار درمانی بزرگسالان

کلینیک گفتار درمانی

رشته گفتار درمانی چیست

گفتار درمانی بزرگسالان چیست

گفتار درمانی کودک 2 ساله

بازی های گفتار درمانی

دانلود آموزش گفتار درمانی

گفتار درمانی کودک 4 ساله

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

Related posts